Όροι και Προϋποθέσεις

Το ηλεκτρονικό κατάστημα cronius.gr ανήκει στην εταιρεία με τα παρακάτωστοιχεία:


Εξετάστε τουςακόλουθους όρους και κανονισμούς πρινπροβείτε στην παραγγελία σας. Σαςενημερώνουμε ότι πριν την παραγγελία σας,συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούςτους κανόνες.


1.Όριο ηλικίας


Τοηλεκτρονικό κατάστημα cronius.gr πωλείπροϊόντα μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των18 ετών και διατηρεί το δικαίωμα νααρνηθεί την πώληση σε αντίθετη περίπτωση.


2.Ώρες λειτουργίας


Το cronius.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημακαι, ως εκ τούτου, είναι προσβάσιμο στουςεπισκέπτες/πελάτες του 24 ώρες το 24ωρο,7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η τηλεφωνικήή ηλεκτρονική επικοινωνία με το κατάστημαείναι εφικτή εντός των ωρών 9:00 - 15:00 ,καθημερινές και Σάββατα εκτός επίσημων αργιών.


3. ΠεριγραφήΥπηρεσιών


Το cronius.gr παρέχει πλήρεις υπηρεσίες για τηναπόκτηση των προϊόντων του. Αυτές οιυπηρεσίες περιλαμβάνουν αγορά μέσωδιαδικτύου, ταχυδρομείου, fax, τηλεφώνου,επιβεβαίωση της αγοράς σας, επιλογήόρων πληρωμής, σωστή συσκευασία, αποστολήστο χώρο σας με ασφάλεια και απόδειξηή τιμολόγιο δελτίο αποστολής.


4. Παραγγελία


Στο ποσό πουαναγράφεται στο site περιλαμβάνεταιΦ.Π.Α. 24%, αλλά δεν περιλαμβάνονται ταέξοδα μεταφοράς. Οι τιμές αναφέρονταιστην αντίστοιχη σελίδα του site, όπου οχρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίοεπιθυμεί να γίνει η αποστολή/πληρωμή, ήμπορείτε να τις δείτε λεπτομερώς στηναπόδειξη που θα λάβετε με την αγορά σας.Το  cronius.gr δεν φέρει καμία ευθύνηγια οτιδήποτε συμβεί πέρα από ό,τι μπορείνα ελεγχθεί, δηλαδή δεν ευθύνεται γιααπώλεια, καθυστερημένες παραγγελίες ήδιακοπή τηλεφώνου, ηλεκτρικού δικτύου,λογισμικού προγράμματος ή άλλωνσυστημάτων. Παρόλα αυτά, παραμένει στηδιάθεση των χρηστών-πελατών του για τηνεξομάλυνση τυχόν προβλημάτων.


5. ΕπιβεβαίωσηΠαραγγελίας


Από το cronius.gr θα λάβετε ενημέρωση που θα επιβεβαιώνειτην παραγγελία σας, μέσα σε 24 ώρες απότην ηλεκτρονική της καταχώρηση και μόνοτότε, η παραγγελία καθίσταται δεσμευτική.Σας προτρέπουμε να τυπώσετε αυτή τησελίδα και να την κρατήσετε ως απόδειξη,μέχρι να λάβετε τη νόμιμη απόδειξη τουπροϊόντος. Η παραγγελία σας θα επιβεβαιωθείμε e-mail, fax ή/καιsms. Στην απόδειξηπου θα συνοδεύει το προϊόν σας κατά τηνπαραλαβή του, θα βρείτε ολόκληρο το ποσόαγοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων τωνεξόδων και φόρων που μπορεί να είναιυποχρεωτικά. Σε περίπτωση που τοεπιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσηςτιμολογίου αντί απλής απόδειξης, αλλάθα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετικήενημέρωση.


6. Συσκευασία


Το cronius.gr είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση τουσωστού πακεταρίσματος των προϊόντωνσας, το καθένα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητεςτου. Το πακετάρισμα περιλαμβάνεισυσκευασία ασφαλείας, τόσο εσωτερικάόσο και εξωτερικά, για την καλύτερηπροστασία τους. Αν παρόλα αυτά εντοπισθείπροϊόν κατά την παραλαβή του, το οποίοδεν είναι άρτιο, τότε με χρέωσή μας θαγίνει η αντικατάστασή του, αφού προηγηθείάμεση τηλεφωνική ενημέρωση από τονπελάτη. Το cronius.gr διατηρεί τοδικαίωμα ελέγχου του προϊόντος, ώστενα αποφανθεί για την κατάστασή του καιεάν φέρει ευθύνη ο πελάτης ή όχι.


7. Παράδοση

Η παράδοση τωνπροϊόντων πραγματοποιείται, εκτός τωνπεριπτώσεων της αντικαταβολής, αφού το cronius.gr λάβει ολόκληρο το ποσό τηςπαραγγελίας. Η παράδοση γίνεται άμεσααπό την ημερομηνία επιβεβαίωσης τηςπαραγγελίας. Αναλυτική ενημέρωσηφιλοξενείται στο κομμάτι «Αποστολές &Επιστροφές» του site (bottom). Στη χρονικήπερίοδο παράδοσης δεν περιλαμβάνονταικαθυστερήσεις που οφείλονται σε απεργίεςή άλλες απρόοπτες καταστάσεις (βλέπεκαιρικές συνθήκες κλπ.).


8. Κόστος Μεταφοράς


Το τελικό κόστοςεξαρτάται από τον προορισμό (δυσπρόσιτεςτοποθεσίες, ακριτικά νησιά, μέρη εκτόςΕλλάδος), από τον όγκο και το βάρος τηςπαραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτηςενημερώνεται για τη συνολική χρέωσηπριν ολοκληρώσει την παραγγελία του.


9.Τρόποι πληρωμής


Οιπελάτες του cronius.gr μπορούν ναεπιλέξουν από τις εξής επιλογές πληρωμήςτων παραγγελιών τους:


Αντικαταβολή κατά την παράδοση


Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό


Πιστωτική κάρτα


Ηδιεκπεραίωση κάθε παραγγελίας γίνεταιεφόσον έχει γίνει εξόφληση τόσο για τοσυγκεκριμένο είδος, όσο και για τα έξοδαμεταφοράς.


10.Τρόποι αποστολής/παράδοσης

Ανάλογαμε την διεύθυνση του παραλήπτη, η παράδοσητων παραγγελιών γίνεται είτε από υπάλληλοτης εταιρείας με ίδιο μέσο, είτε μεσυνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών(courier), είτε μέσω πρακτορείου/ταχυδρομείου,σε ειδικές περιπτώσεις. Επιπλέον, οπελάτης έχει την επιλογή να παραλάβειτην παραγγελία του από το φυσικό κατάστηματης εταιρείας, κατόπιν συνεννοήσεως,χωρίς χρέωση.


11.Έκδοση απόδειξης/τιμολογίου


Ηεταιρεία υποχρεούται να εκδίδει απόδειξηλιανικής πώλησης (ή τιμολογίου βάσειστοιχείων που ο πελάτης θα προσκομίσει)για κάθε αγορά.


12.Εγγύηση ποιότητας/επιστροφές


Η ομάδατου cronius.gr , αξιοποιώντας την μακράεμπειρία και τεχνογνωσία της στον χώροτης, εγγυάται την φύλαξη και συντήρησητων ειδών του καταλόγου του καταστήματοςκάτω από επαγγελματικές συνθήκες.Επιπλέον, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθειαώστε κάθε είδος να παραδοθεί στον πελάτησε τέλεια κατάσταση. Σε περίπτωσηοποιοδήποτε ελαττώματος στο προϊόν ήστη συσκευασία του, ο πελάτης παρακαλείταινα επικοινωνήσει με το cronius.gr εντόςπέντε (5) εργάσιμων ημερών, προκειμένουνα δρομολογηθεί είτε η αντικατάστασητου προϊόντος, είτε η επιστροφή τωνχρημάτων με πίστωση σε τραπεζικόλογαριασμό ή πιστωτική κάρτα (όχι σεμετρητά).


13. ΠεριορισμοίΧρήσης


Ολόκληρο τοπεριεχόμενο του site είναι καταγεγραμμένομε βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε. καιπροστατεύεται από τη διεθνή νομοθεσίαγια τα συγγραφικά δικαιώματα και τιςδιεθνείς συμβάσεις προμηθειών. Υλικόαπό το cronius.gr καθώς καισχετικές υπηρεσίες, δεν μπορούν νααντιγραφούν, να διανεμηθούν ή ναδιαβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο εάνδεν επιτραπεί από το 

cronius.gr Οι χρήστες του site μπορούν να κατεβάσουνένα αντίγραφο μέρους ή ολόκληρου τουυλικού για προσωπική, όχι εμπορική χρήσημε την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσουντο υλικό με κανένα τρόπο, ούτε θα σβήσουνή θα αλλάξουν οτιδήποτε σχετικό με τοcopyright και το σήμα γνησιότητας. Όλο τουλικό σε αυτό το site παρέχεται για νόμιμηχρήση μόνο.


14. ΠεριορισμοίΕυθύνης

Το cronius.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά λάθηοποιουδήποτε τύπου, τόσο στον υπολογιστήόσο και στο λογισμικό που χρησιμοποιεί,για προβλήματα στη σύνδεση με το δίκτυοή για ανολοκλήρωτες, ασαφείς ήκαθυστερημένες μεταδόσεις. Σε καμίαπερίπτωση δεν ευθύνεται για ζημιές πουπροέρχονται από τη χρήση υλικού αυτήςτης διεύθυνσης.


15.Προστασία Προσωπικών δεδομένων


Στο e-metalshop θέλουμε να γνωρίζεις και να έεις έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεσαι μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Σκοπός του είναι να σε βοηθήσει να αποφασίσεις ποια δεδομένα θες να μοιράζεσαι μαζί μας και με ποιο τρόπο.

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση στα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής απορρήτου, προτείνουμε όμως να διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο.

Όταν χρησιμοποιείς το e-metalshop — ακόμα και χωρίς να αγοράσεις κάποιο προϊόν — λαμβάνουμε από εσένα προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείς, χωρίς αυτά να σε ταυτοποιούν. Επιπλέον, επιλέγοντας να δημιουργήσεις λογαριασμό στο e-metalshop μοιράζεσαι μαζί μας τη διεύθυνση e-mail σου, τον αριθμό του κινητού σου, το ονοματεπώνυμο σου καθώς και στοιχεία της διεύθυνσης σου. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τη διασφάλιση του λογαριασμού σου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σου για θέματα που σε αφορούν.

Στο e-metalshop θέλει να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις στο λογαριασμό σου προϊόντα που σε ενδιαφέρουν.Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα προϊόντα που αναζητάς, βλέπεις και αποθηκεύεις για να σου δείξουμε αποτελέσματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν περισσότερο καθώς και για να σε ειδοποιήσουμε για ευκαιρίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.

Το e-metalshop παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας επικοινωνίας. Οι αξιολογήσεις προϊόντων είναι δημόσιες και ορατές από όλους τους επισκέπτες του e-metalshop.

Μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου μπορείς να επιλέξεις ποια δεδομένα θα μοιράζεσαι μαζί μας και να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σου και τις προωθητικές ενέργειες.


Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την πολιτική αυτή, μη διστάσεις βα επικοινωνήσεις μαζί μας με ένα email στο info@cronius.gr ή στο τηλέφωνο :210-3009518.

Δεδομένα που μας παρέχεις


Όλα τα δεδομένα που μας παρέχεις απαιτούνται απο τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε προκειμένου να λειτουργήσουν.

Στοιχεία Λογαριασμού

Δεν χρειάζεται να έχεις λογαριασμό για να χρησιμοποιήσεις ή να κάνεις κάποια αγορά από το e-metalshop. Εφόσον επιλέξεις να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό θα σου ζητήσουμε τα παρακάτω στοιχεία :

Όνομα

Επώνυμο

Email

Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο

Στοιχεία διεύθυνσης

Κωδικό σύνδεσης

Τα παραπάνω στοιχεία δεν εμφανίζονται δημόσια. Εμφανίζεται μόνο το όνομα σου όταν εσύ πραγματοποιήσεις σύνδεση με τον κωδικό, που μόνο εσύ γνωρίζεις. Δίνοντας τα παραπάνω στοιχεία μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις τις online αγορές σου, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να συμπληρώνεις την φόρμα παραγγελίας. Επίσης μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη της παραγγελίας σου καθώς και το ιστορικό όλων των παραγγελιών σου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται και από εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματός μας για την αποστολή των προϊόντων της παραγγελία σας.


Επίσης μπορείς να επιλέξεις αν θελήσεις να λαμβάνεις ενημερώσεις από προσφορές και νέα του καταστήματός μας.

Στοιχεία αποστολής / Χρέωσης

Αν πραγματοποιήσεις μια αγορά μέσω του e-metalshop, θα σου ζητήσουμε τα στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων που θα αγοράσεις. Τα στοιχεία τιμολόγησης χρησιμοποιούνται για την έκδοση του παραστατικού απόδειξη ή τιμολογίου  και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο από το e-metalshop στα οποία έχει πρόσβαση μόνο εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματός μας.

Για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σου, μοιραζόμαστε τα στοιχεία αποστολής με την εταιρεία μεταφορών, όπου θα σου παραδώσει τα προϊόντα σου.

Αν επιλέξετε πληρωμή με κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται από το e-metalshop, καταχωρούνται στην φόρμα πληρωμής της συνεργαζόμενης τράπεζας.


Δεδομένα που λαμβάνουμε


Όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας ή επισκέπτεσαι το κατάστημά μας, μπορεί να λάβουμε δεδομένα που σε αφορούν. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.


Cookies


Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σου και τα οποία μας στέλνεις σε κάθε σου επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και για να μετράμε τις επιδόσεις του e-metalshop και να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά του browser σου από τις ρυθμίσεις του. Έχε ωστόσο υπόψη σου ότι τα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός σου, αν και δεν είναι απαραίτητα για κάθε χρήση του site.


Ιστορικό κίνησης

Όλες οι δικτυακές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή σου κατά την πλοήγησή σου στο internet. Έτσι και εμείς λαμβάνουμε δεδομένα από την πλοήγησή σου στο e-metalshop και από την αλληλεπίδρασή σου με τις λοιπές υπηρεσίες μας, ακόμα και αν δεν έχεις λογαριασμό e-metalshop. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεσαι μια σελίδα στο e-metalshop. Το σύνολο των δεδομένων αυτών το ονομάζουμε Ιστορικό Κίνησης.

Το Ιστορικό Κίνησης αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και ο κατασκευαστής της συσκευής σου, ο τύπος του browser και του λειτουργικού συστήματός σου, η σελίδα που επισκέπτεσαι, η σελίδα που σε παρέπεμψε σε εμάς, οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησες καθώς και τα cookies σου.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας λειτουργούν με ασφάλεια και ταχύτητα, για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε και για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με δεδομένα που μας παρέχεις για να σου δείξουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που πιθανόν θα σε ενδιαφέρει περισσότερο.


Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους

Το e-metalshop είναι φτιαγμένο για να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σε γενικές γραμμές δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτους. Στις περιπτώσεις που το κάνουμε, το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σου, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.


Πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν το e-metalshop και χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων τρίτων για να διασυνδέσουμε τις υποδομές μας με το internet. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά σου δεδομένα με κάποιους από αυτούς τους παρόχους, κατά τρόπο όμως που συμβαδίζει με την Πολιτική μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε. Επίσης μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σου με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές ή να γίνει μια αμφισβήτηση συναλλαγής.


Συμμόρφωση με το νόμο

Μπορεί να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σου δεδομένα εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της υπηρεσίας μας απέναντι σε κακή χρήση, όπως η διάδοση δυσφημιστικού, ακατάλληλου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Επίσης μπορεί να κάνουμε το ίδιο για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά απάτης.


Ιδιοκτησιακό καθεστώς


Τα δεδομένα που μοιράζεσαι μαζί μας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και την ακολουθούν. Ωστόσο μπορείς ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις τη διαγραφή ή διόρθωσή τους με ένα e-mail στο info@cronius.gr.


Μη - προσωποποιημένη πληροφορία

Μοιραζόμαστε μη-προσωποποιημένη πληροφορία με τη μορφή στατιστικών ή συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δημοφιλία προϊόντων και κατηγοριών, χωρίς όμως να μοιραστούμε προσωπικά σου στοιχεία μαζί τους.


Διαχειρίσου τα δεδομένα σου

Μπορείς να ελέγξεις, να διορθώσεις ή/και να διαγράψεις τα δεδομένα σου ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σου. Επίσης μπορείς να ζητήσεις διαγραφή του λογαριασμού σου. Επιπλέον μπορείς να επιλέξεις να εξαιρεθείς από την επεξεργασία προσωπικών σου δεδομένων εφόσον το επιθυμείς.

Πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία και ενημέρωσή τους


Εφόσον διαθέτεις λογαριασμό στο e-metalshop, μπορείς ανά πάσα στιγμή να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία μέσω του προφίλ σου και να τα αλλάξεις, διορθώσεις ή διαγράψεις εφόσον το επιθυμείς.


Διαγραφή


Μπορείς να ζητήσεις τη διαγραφή του λογαριασμού σου, στέλνοντάς μας e-mail στο info@e-metalshop,gr


Εξαίρεση από την επεξεργασία


Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου για να εξαιρέσεις τα δεδομένα σου από ορισμένες μορφές επεξεργασίας. Για παράδειγμα μπορείς να εξαιρεθείς από την λήψη newsletter και να απενεργοποιήσεις ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων.


Επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια


Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σου δεδομένα όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίας μας είναι:

e-metalshop και παιδιά

Το e-metalshop δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είσαι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.


Αλλαγές στην Πολιτική μας

Κατά καιρούς θα αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή, αλλά η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.cronius.gr/. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική αυτή και δεσμεύεσαι από τους όρους της.


16. ΤροποποιήσειςΌρων


Το cronius.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιηθούναυτοί οι όροι, όσον αφορά τις μελλοντικέςπαραγγελίες. Χρησιμοποιώντας το site,συμφωνείτε να δεσμευθείτε με αυτές τιςτροποποιήσεις αλλά και με τους υπάρχοντεςκανόνες λειτουργίας.


17. Τιμές προϊόντων


Ή ένδειξη "τιμή web" που αναγράφεται στα προϊόντα της σελίδας μας, cronius.gr , σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν διαφορετική τιμή εφόσον η αγορά τους γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος cronius.gr από την τιμή στην οποία διατίθενται στο φυσικό μας κατάστημα. Το cronius.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό μας κατάστημα και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη του προϊόντος με χαμηλότερη τιμή στο cronius.gr.


18. Δικαίωμα υπαναχώρησης


Οποιοσδήποτε πελάτης μας αγοράσει προϊόν από το cronius.gr διατηρεί το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημέρων,  να επιστρέψει το προϊόν η τα προϊόντα που αγόρασε για οποιονδήποτε λόγο , ακόμα και αναίτια και να ζήτησει αντικατάσταση με άλλο προϊόν , η επιστροφή χρημάτων. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο σε περίπτωση που το προϊόν η τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση , χωρίς να έχουν τεθεί σε λειτουργία η να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχει υποστεί φθορά η συσκευασία η το προϊόν καθεαυτό. Σε περίπτωση που το cronius.gr διαπιστώσει ότι δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη την αντικατάσταση η την επιστροφή χρημάτων. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος η των προϊόντω?